Teidän nimenne *

Teidän sähköpostiosoitteenne *

Teidän puhelinnumeronne

Katasterinumero tai kiinteistötunnus *

Lisätietoa (esimerkiksi hintatoivomus)

Ostamme korkeaan ja kilpailukykyiseen hintaan peltomaata Harjun ja Järvan maakunnissa, Lääne- ja Ida-Virumaalla, Jõgevan, Viljandin ja Pärnun maakunnissa, Saarenmaalla ja Hiidenmaalla sekä Raplan, Tarton, Võrun ja Põlvan maakunnissa. Tavoitteemme on ostaa maata suoraan omistajalta viljanviljely- ja karjankasvatustarkoituksessa. Yrityksemme auttaa lähes 50-päisen Hereford-nautakarjan taloudenhoidossa Viljandin maakunnassa ja huolehtii lähes 1.500 ha kokoisesta viljanviljelystä. Olemme kiinnostuneet myös heinämaista ja niityistä sekä vesakoituneista peltomaista, joiden maataloudellisen arvon voi palauttaa. Esittäkää myyntitarjouksenne käyttämällä hintatiedustelua – takaamme nopean vastauksen ja kunnollisen hinnan!

Miksi myydä oma peltomaa pois?

  • Epävakaat markkinat

Peltomaan hinnat ovat 10 vuodessa kohonneet lähes nelinkertaisiksi. Yksi nopean nousun syistä on Viron liittyminen Euroopan unioniin vuonna 2004, jonka jälkeen maataloustuottajat alkoivat saada tukia. Tuet antoivat tuottajille mahdollisuuden huomattavasti nopeampaan laajenemiseen aiempaan verrattuna ja sijoittamisen myös kaikkein tärkeimpään – maahan. Tiivistyneessä kilpailussa myös maan hinnat alkoivat nousta. Huippu saapui vuonna 2013, jolloin ÜPT eli Ühtne pindalatoetus, suomeksi yhtenäinen pinta-alatuki oli enemmän kuin 114 €/ha ja peltomaan arvo nousi tietyillä alueilla jopa hintaan 4.600 €/hehtaarilta. Tuottoisa ala houkutteli uusia tuottajia ja Euroopassa alkoi syntyä maataloustuotteiden ylituotantoa, jolle myös Venäjän asettamat maataloustuotteiden tuontirajoitukset antoivat sysäyksen. Ylituotanto merkitsi automaattisesti myös maataloustuotteiden hintojen laskua. Maataloustuotteiden hintojen ohella Viron maaseutuelämän kehityssuunnitelman (Eesti maaelu arengukava, MAK) 2014–2020 mukaan tulevaisuudessa laskevat myös yhtenäiset pinta-alatuet. Kaikki tämä vaikuttaa jatkossa myös maan hintaan. On parempi myydä heti ja hyvään hintaan, kuin myöhemmin ja olemattomaan hintaan!

  • Peltomaan taloudenhoito itse tehtynä on hankalaa

Peltomaan viljely itse on prosessina aikaa vievää ja hankalaa. Jos maanomistaja haluaa itse viljellä maataan, siihen tarvitaan laitteita ja tekniikkaa, joiden ylläpito ja hankkiminen on kallista. Se edellyttää myös perusteellisia tietoja alalta, järjestelemistä, energiaa ja aikaa. Meillä on olemassa kaikki siihen tarvittava ja koska työmäärämme ovat suuria, meille tarjotaan myös korkeampia hankintahintoja.

  • Alhainen tuottavuus

Peltomaan vuokralle antaminen maan käyttäjälle ei ole riittävän kannattava sijoitus. Jos maanomistaja päättää vuokrata peltomaataan, tulee ottaa huomioon vuokrahinnat, jotka yltävät tulevaisuudessa enintään 100 €/ha, josta pitää maksaa myös tuloveroa ja kiinteistöveroa (maamaks). Esimerkiksi jos Teillä on pelto, jonka koko on 4 ha ja jonka arvo tällä hetkellä on 10.000 €, ansaitsette vuosittain voittoa 300 €. Jos maan myynnistä saatava raha talletetaan määräaikaistilille (esimerkiksi 6 % vuodessa, jota useat virolaiset säästö- ja lainayhdistykset tarjoavat), voitto olisi 600 €.

Tiedätkö, minkä arvoinen Sinun peltomaasi on? Pyydä tarjouksemme, niin saat tietää!

Teidän nimenne *

Teidän sähköpostiosoitteenne *

Teidän puhelinnumeronne

Katasterinumero tai kiinteistötunnus *

Lisätietoa (esimerkiksi hintatoivomus)

info@eestimaavara.ee (+372) 55 66 5666 (+372) 600 80 55